TILLGÄNGLIGHET - GESTALTNING - PROJEKTERING

Segura grundades för att främja ett socialt hållbart samhälle.

Vi utformar inkluderande  miljöer där alla människor känner sig delaktiga och har möjligheter att utvecklas på lika villkor oavsett funktionsförmåga

OM OSS

Vi på Segura har mångårig erfarenhet av gestaltning och projektering av bostäder, kontor och skolmiljöer med fokus på universell utformning och fysisk tillgänglighet.


Ansvarig arkitekt Norma Segura har en masterutbildning inom arkitektur och är certifierad tillgänglighetssakunnig enligt TIL2.


Vi hjälper Arkitekter, Byggherrar och andra byggaktörer med rådgivning och granskning av handlingar i olika byggskeden.


Vi utfärdar även utlåtanden och intyg inför bygglovsansökan och vid slutbesked.


Innan byggnader tas i bruk och i samband med slutsamråd gör vi utförandekontroll för att säkerställa att myndigheternas krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda.

VAD VI GÖR

TILLGÄNGLIGHET


Våra uppdrag som certifierade tillgänglighetskonsulter är att granska tillgänglighet enligt gällande krav i PBL och BBR i handlingar under projektering tiden, genomföra utförande kontroll innan fastigheten tas i bruk och utfärda utlåtande eller intyg.

ARKITEKTUR


Gestaltning och utformning med fokus på universell utformning i arkitektur och fysisk tillgänglighet,

Vi utformar estetiskt tilltallande miljöer, som är tillgängliga och andvändbara förr alla, där människor trivs oavsett funktionsförmåga 

PROJEKTERING


Vi har lång erfarenhet av projektering av bostäder, skolmiljöer och offentliga lokaler.

Vi har förståelse för hela projekterings- och  byggprocesen och är vana att granska handlingar för säkerställa att gällande lagar och förordningar uppfylls

VÅRA TJÄNSTER


Vi hjälper er att hitta de bästa och effektivaste lösningarna för genomförandet av era projekt.

Vi skapar byggnader som har bra arkitektoniska kvaliteter och som uppfyller gällande krav på tillgänglighet  • Fysisk Tillgänglighet


  • Arkitektur

  • Projektering