VÅRA TJÄNSTER

TILLGÄNGLIGHET


Som certifierade sakkuniga av tillgänglighet enl TIL-2 erbjuder vi följande:


 • Granskning av ritningar i olika skeden av byggprocessen, som t.ex; skisser, programhandling, systemhandling, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandling.
  Efter granskning ger vi ett utlåtande i vilket vi försöker vara så tydliga som möjligt för att underlätta uppföljning eller justering av ritningar.
 • Besiktning av färdiga bygget vid slutbeskedet.
  Vi utför besiktningar och utfärdar besiktningsutlåtande.
 • Rådgivning om hur ni ska gå till väga i ett tidigt stadium av projektering för att undvika ändringar i efterhand

ARKITEKTUR OCH PROJEKTERING


Som projekterande arkitekter är vi med under delar eller hela byggprocessen som underkonsulter.

Omfattning väljer ni själva efter era behov. Arbeten kan innefatta:


 • Arkitektonisk utformning och gestaltning.
 • Uppritning och framtagning av ritningar efter era skisser eller önskemål, fr systemhandling till färdiga bygghandlingar.
 • Framtagning av byggnadsbeskrivningar.
 • Ansvar/delansvar för hela projekt.